Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów, Klientów i potencjalnych klientów firmy Specjalistyczne Czyszczenie Obiektów Clean Up Zbigniew Seklecki, a także Użytkowników serwisu internetowego sco-cleanup.pl oraz sco-cleanup.com jest firma Specjalistyczne Czyszczenie Obiektów Clean Up Zbigniew Seklecki z siedzibą w miejscowości Zławieś Wielka, ul. Długa 1A, kod pocztowy: 87-134, NIP: 9532430616 , REGON: 364477786, (dalej: "Firma"). Dane kontaktowe Firmy: tel. 726 720 477, adres e-mail biuro@sco-cleanup.pl.
 2. W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: biuro@sco-cleanup.pl
 3. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorem Systemu Informatycznego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@sco-cleanup.pl
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Firmę wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta na Stronie internetowej sco-cleanup.pl, bądź w wyniku działania bezpośredniego lub wykorzystania innych kanałów komunikacji z Klientem (telefon, email, google hangouts itd.).
 5. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
  1. Odpowiedzi na zapytania ofertowe i techniczne klientów lub potencjalnych klientów, a także kontrahentów.
  2. Przygotowania oferty, przesłanie raportów i analiz oraz rekomendacji wdrożenia działań zgodnie z dyspozycją, jaką klient złożył w kontakcie z Firmą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy ustnej lub pisemnej wynikłej podczas komunikacji.
  3. Realizacji usług w ramach umowy z Klientem.
  4. Kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług lub w związku z pytaniami, które użytkownik przesłał do Firmy.
  5. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług,
  6. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy,
  7. Księgowych i podatkowych,
  8. Gwarancyjnych, rękojmi,
  9. Podjęcia prac naprawczych, gwarancyjnych,
  10. Stosowne dane związane z wykonaniem odpowiedniej umowy przetwarzamy również ze względu na czas przedawnienia roszczeń,
  11. Dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich,
 6. Wykorzystujemy szereg informacji o Użytkownikach strony internetowej sco-cleanup.pl w celach analizy skuteczności działania oferty oraz informacji zawartych na Stronie internetowej. Dane zbierane automatycznie są pseudonimizowane, tak, byśmy nie mogli rozróżnić poszczególnych osób. Dane te zbierane są z pomocą usług Google Analytics, Google Serach Console, Google Adwords.
 7. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą. O udostępnieniu danych niewymaganych (np. daty urodzenia) decyduje Użytkownik serwisu.
 8. Publikując komentarze użytkownik naszego serwisu internetowego zgadza się na ujawnienie wszystkich informacji o sobie, które wskaże w treści i polu informacji o autorze. Te informacje będą dostępne publicznie. Na wniosek autora możemy usunąć komentarz lub może on dokonać tego samodzielnie.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania stosownej umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody (za wyjątkiem warunków czasu przechowywania danych opisanych w pkt. 5). Dane są także przechowywane aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom. Dane osobowe zostaną usunięte na Państwa życzenie – prosimy zgłaszać to do Inspektora Ochrony Danych pod wskazany e-mail. Ponadto dane są pseudonimizowane w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 10. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Firmę wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient/Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Firmy, w szczególności którzy odpowiadają za realizację usług.
 11. Odbiorcami danych osobowych będą:
 12. Pracownicy Firmy
  b. Dostawcy i administratorzy programu księgowego
  c. Banki i firmy za pomocą których można dokonać przelewu na rachunki naszej Firmy,
  d. Współpracujący z nami przedstawiciele firm informatycznych i marketingowych, którzy współpracują z nami podczas realizacji usług.
 13. Każdemu Użytkownikowi naszej strony internetowej oraz naszemu Klientowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe do zrealizowania sprzedaży bądź usługi, która wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych możemy „usunąć” te dane dopiero po wykonaniu zleconej czynności.
 14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji lub wiążących jej celów zależnych (np. udzielenia gwarancji, okresu księgowania itd.).
 15. Informujemy, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Organem nadzorczym zaś jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Polityka prywatności serwisu

Przetwarzane dane osobowe podczas kontaktu

Dokładny adres firmy zbierającej dane znajdziecie Państwo na dole tego tekstu.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Jeżeli nie złożysz rezerwacji Twoje dane nie będą dalej wykorzystywane.

Składanie zamówień lub prośba o wycenę usług:

Zanim będziemy mogli umówić się na spotkanie wyceniająco-audytujące zapytamy Cię o nazwę i dane firmy, imię, nazwisko, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane kontaktowe będą zbierane wyłącznie do zrealizowania zamówienia lub informowania o jego stanie. Złożenie zamówienia lub prośba o wycenę wiąże się z udzieleniem zgody na kontakt z naszej strony.

Dane zbierane podczas rezerwacji usług będą wykorzystane w celu wniesienia przedpłaty za ich realizację lub wpłaty po ich zrealizowaniu.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej sco-cleanup.pl, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, lecz są anonimizowane, tak że nie możemy odkryć, że to przykładowy Jan Kowalski wchodził na naszą stronę tego i tego dnia. Wiemy po prostu, że ktoś wchodził i wiemy co mniej więcej na stronie robił (klikał obrazki, przewijał zawartość pionowo, nacisnął przycisk kontaktu, przechodził na kolejne strony serwisu).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Polityki prywatności naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli złożyłeś zamówienie na jedną lub kilka usług i wysłałeś je e-mailem, smsem lub zadzwoniłeś, będziemy się z Tobą kontaktować telefonicznie, jeżeli będziemy mieli do Ciebie numer telefonu. Jeżeli nie, skontaktujemy się e-mailowo. Dzwonić będziemy wówczas, gdy będziemy potrzebowali Twojego potwierdzenia odnośnie zlecenia oraz dodatkowych informacji o obiektach, na których będą wykonywane usługi.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili możesz nas poinformować o zmianie swoich danych na aktualne, tak aby kontakt z Tobą lub wystawianie rachunku/fakturowanie nie były utrudnione. Danych użytych do rezerwacji usługi nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury - aby zmienić dane będzie konieczna korekta rachunku/faktury.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania wordpress.org i może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Czym są pliki "cookies" i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. "Cookies" są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik "cookie". WordPress nie ustawia cookie w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Statystyki odczytujemy w programie Google Analytics.

Jakie typy cookies generuje system wordpress.org?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe".

Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Oprogramowanie wordpress.org standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies".

Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies" uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Kontakt:

Specjalistyczne Czyszczenie Obiektów Clean Up Zbigniew Seklecki

ul. Długa 1A, 87-134 Zławieś Wielka

NIP: 9532430616 , REGON: 364477786

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 25 maja 2018 r.